Bemesten

De regelgeving rondom stikstof- en fosfaatnormengebruik worden steeds strenger. Het is dus belangrijk dat de mineralen die wel beschikbaar zijn efficiënt worden ingezet en opgenomen.

Hoe is het mogelijk om binnen de beschikbare bemestingsruimte de mest zo efficiënt mogelijk toe te dienen?

Meststoffen
Door aanvoer van mest of verschillen in organische stof gehalte ontstaan er groeiverschillen binnen het perceel. Het kan dus zijn dat de stikstof nalevering verschilt binnen uw perceel, terwijl de bemesting een egale gift is. Hierdoor is het mogelijk dat sommige plaatsen binnen het perceel te veel stikstof krijgen en andere plaatsen te weinig. Het gevolg is variatie in gewasstadia en het  oogst- en afrijpingsmoment. Dit zorgt voor een niet optimaal en evenredig oogstmoment.

Door vooraf de verwachte nalevering uit de bodem beter inzichtelijk te maken, is het mogelijk voor een teler om voor de teelt al te sturen met meststoffen. Dit verhoogt de efficiëntie van mineralen en dus het rendement.

Naast de verwachte nalevering uit de bodem krijgt u ook meer inzicht in de bodemvoorraden door middel van de CEC-kaarten. Waar de CEC in een perceel laag is, verwacht men ook eerder gebreken van bijvoorbeeld kali en magnesium.

Kali
Kali wordt ook wel het kwaliteitselement genoemd. Het is o.a. belangrijk voor de stevigheid van de plant, voor de bewaring, smaak en zetmeel opslag van de aardappelen. Afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid kali in de bodem kan het nodig zijn om extra kali bij te strooien. Binnen eenzelfde perceel zijn er echter dikwijls grote verschillen in de benodigde hoeveelheid kali. Aan de hand van een bodemscan krijg je inzichtelijk hoeveel kali de bodem op specifieke plaatsen nodig heeft.

Met hetzelfde advies voor het hele perceel zullen bepaalde stukken in het perceel te weinig kali krijgen, en andere stukken teveel. Te weinig is nadelig, maar ook teveel is niet goed omdat kali dan andere nutriënten, zoals bijvoorbeeld Magnesium en Calcium, kan blokkeren voor de plant. De onderlinge verhouding tussen de verschillende nutriënten is zeer belangrijk. Door kali variabel toe te dienen kan dit plaatsspecifiek worden geoptimaliseerd.

Wilt u ook starten met precisielandbouw? Onze teeltspecialisten helpen u graag op weg. Bel met ons kantoor of vul het contactformulier hiernaast in.

Voordelen

Voorkom gebreken in uw gewassen door vooraf bodemvoorraden aan te vullen

Kwalitatief goed ruwvoer en hogere opbrengst van ruwvoer

Hogere droge stof en eiwit opbrengst

Plaatsspecifieke optimalisatie van bodemnutriënten

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat