Disclaimer

De informatie op de website van Vantage Agrometius wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van Agrometius BV, gevestigd in De Meern (NL). Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De verstrekte informatie is met grote zorg samengesteld door Vantage Agrometius. De informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Vantage Agrometius kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, direct of indirect, die zou kunnen ontstaan door vergissingen of onjuistheden op deze website.

De gegevens op de website worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commercieel aanbod. Sommige producten en diensten zijn mogelijk niet leverbaar in bepaalde landen of gebieden. De daadwerkelijk geleverde producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging door Vantage Agrometius worden gewijzigd.

Alle rechten op de teksten, afbeeldingen, logo’s, animaties en video’s berusten bij Vantage Agrometius. Geen enkel deel van deze website mag worden gekopieerd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vantage Agrometius.

Links op deze website zijn voor het gemak van de bezoeker opgenomen. Vantage Agrometius is niet verantwoordelijk voor de content en werking van websites van derden.