Een optimale afwatering van percelen is belangrijker dan ooit door de toenemende weersextremen. Investeren in de afwatering van uw percelen is als een verzekeringspremie en loont zodra u getroffen wordt door extreme regenval. Te vaak wordt gedacht dat je met kilveren de hele bouwvoor overhoop haalt, maar dankzij toepassing van RTK-GPS in combinatie met OptiSurface 3D ontwerpsoftware is dit verleden tijd.

Het principe van 3D kilvertechniek
Iedereen kent kilveren met hoogteregeling op basis van een laser. Met RTK-GPS kun je ook de hoogte bepalen en dus kan het gebruikt worden voor de hoogteregeling op kilverbakken, draineermachines of op een greppelfrees. Het voordeel van GPS is dat u ook de plaats weet en daardoor kunt u zeer gericht, op basis van een vooraf gemaakt ontwerp, te werk gaan.

In drie stappen een optimale afwatering
INMETEN – Allereerst wordt het perceel ingemeten met een RTK-GPS systeem op een trekker of quad. Dit is een kwestie van het perceel rondrijden om de perceelsgrens vast te leggen. Vervolgens wordt de “binnenkant” van het perceel ingemeten door om de 5 à 10 meter een baan te rijden. Tijdens het rijden slaat het systeem automatisch de meetpunten op zodat er een hoogtekaart van het perceel ontstaat. Bij Trimble zit de meetsoftware standaard in ieder GFX of TMX display. Het inmeten kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld de stoppelbewerking, zodat er niet “loos” wordt gereden.

ONTWERPEN – Vervolgens wordt het het meetbestand ingeladen in OptiSurface en berekent de software het meest optimale afwateringsmodel. Bijzonder is dat de software rekening kan houden met bedden of ruggen omdat die een barrière vormen voor de zijwaartse afwatering. Verder kunt u vele parameters instellen, zoals het maximum af te schrapen centimeters grond, zodat de bouwvoor niet volledig weggeschraapt wordt. Ook is er de mogelijkheid om grond te in- of exporteren. OptiSurface rekent altijd met een gesloten grondbalans en laat bij elk ontwerp zien hoeveel m3 er verzet moet worden.

UITVOEREN – Het uiteindelijke ontwerp wordt in de GPS terminal geladen en is op de kaart duidelijk zichtbaar waar de chauffeur de grond moet halen en brengen. Nu is het een kwestie van de automaat inschakelen en rijden totdat overal het gewenste niveau is bereikt. Het is handig om het ontwerp te bewaren zodat over een paar jaar onderhoud kan worden uitgevoerd op basis van het eerder gekilverde ontwerp.

Bespaar kosten door minder grondverzet
Kilveren op basis van GPS heeft een aantal belangrijke voordelen. De continuvariabele afschottechniek van OptiSurface berekent de optimale afwatering met minimaal grondverzet. Dit bespaart uren en brandstof. In het werkscherm ziet de chauffeur duidelijk waar hij de grond moet halen en brengen, dus kan hij heel gericht en efficiënt te werk gaan. Verder wordt de bouwvoor minimaal aangetast en wordt het ontwerp vooraf gemaakt. De kans op menselijke fouten zoals het verkeerd instellen van de laser wordt hierdoor geminimaliseerd.

3D kilvertechniek voordeliger dan u denkt
Bij veel GPS-merken is kilverbesturing een optie die bestaat uit een softwaresleutel, de nodige bekabeling en eventueel een hydrauliekventiel met joystick. Als u reeds een RTK-GPS stuursysteem heeft dan kunt u relatief voordelig starten met kilveren en/of greppelsfrezen op GPS. OptiSurface ontwerpsoftware kunt u zelf aanschaffen of u kunt de ontwerpen door Vantage Agrometius laten maken. De investering betaalt zich in tijden van extreme neerslag gegarandeerd terug.

Bovendien is er momenteel een kortingsactie op OptiSurface credits.

Aantal credits Bruto prijs € Korting
750 1200 10%
1500 1950 10%

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande button.