In het najaar is het AgroSPIN RTK-netwerk geïntroduceerd. Dit Nederland dekkende netwerk was een ware revolutie want nu kon in het hele land op RTK-GPS gereden worden zonder dat een mobiel basisstation nodig was. Het netwerk verstuurt het correctiesignaal via mobiel internet naar de trekker en deze technologie is later de standaard voor de hele sector geworden.