Om onze klanten te kunnen voorzien van een totaalpakket rond precisielandbouw besloten we het leveringspakket uit te breiden met weer- & bodemvochtstations van Pessl, Optisurface 3D ontwerpsoftware voor GPS-kilveren en de eBee Ag drone.