Na de introductie van de Augmenta gewascamera in mei van dit jaar is er in verschillende regio’s in Nederland en Belgie gescand en real time een VRA-toepassing uitgevoerd. Alles met als doel teeltoptimalisatie.

De insteek voor 2022 was monitoring, de verschillen in kaart brengen en eventueel op basis van deze verschillen variabel een behandeling uitvoeren. In de praktijk zagen we al vrij snel dat op basis van 2 of 3 keer scannen de opmerking kwam; “kan ik mijn spuit of strooier koppelen”. De praktijk leert, als je verschillen ziet, dan wil je er ook iets mee doen. Het maakt hierbij niet uit als het gaat om akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten of bollen.

Het koppelen van de Augmenta  gewascamera aan de spuit of strooier is in de meeste situaties geen probleem. Isobus is hierin de gemeenschappelijke deler. Werktuigen die werken via het LH5000 protocol kunnen ook gekoppeld worden.

De afgelopen weken is er veelvuldig gebruikgemaakt van de loofdood module in aardappelen. De loofdood module is een algoritme, waarbij een landbouwkundige rekenregel de juiste dosering bepaald van het toe te passen middelen. Hierbij bepaald de variatie in biomassa de variatie in afgifte van de veldspuit. Naast de loofdood module is er afgelopen teeltseizoen voor veelvuldig gebruik gemaakt van de Stikstof (nVRA) en fungicide rekenregels in verschillende gewassen.

In onderstaand overzicht kunt u een voorbeeld zien van bovengenoemde teeltoptimalisatie.