Variabele afgifte op basis van gewaskaarten

De huidige prijzen van kunstmest maken het belang van een optimale kunstmestgift extra groot. Maar hoe bepaal je de juiste hoeveelheid? Wetende dat er vaak enorme variaties binnen percelen aanwezig zijn, is het lastig om voor het hele perceel de juiste dosering te bepalen. Hoe kun je als teler op deze variatie inspelen?

Een oplossing is het variabel strooien van een perceel op basis van satellietbeelden. Deze biomassabeelden geven een goede basis, voor bijvoorbeeld een N-bijbemesting op tarwe of grasland. Hierdoor leg je de kunstmest op de juiste plaats, waardoor je de maximale opbrengst haalt en iedere kilogram N optimaal laat renderen. Het platform Taakkaart.nl/Taakkaart.be maakt het mogelijk gratis taakkaarten te maken op basis van deze beelden. In enkele stappen maakt u een taakkaart, welke u voor alle bekende merken machines kan gebruiken.

Meestal gaan we de plaatsen met minder biomassa meer N geven, en de plaatsen met meer biomassa minder N. Maar het kan ook omgekeerd zijn afhankelijk van de bodem, bijvoorbeeld als er andere factoren naast N zijn die opbrengst in deze zone beperken, zoals pH, te lage organische stof, problemen met textuur, andere nutrienten, etc. Een Veris bodemscan kan hier meer duidelijkheid in brengen.

In het bovenstaande voorbeeldperceel wintertarwe komen de zones met minder biomassa overeen met de zwaardere stukken in het perceel. Deze hebben echter een hoger opbrengstpotentieel en daarom willen we hier meer N toepassen. De lichtere stukken in het percelen hebben nu meer biomassa, maar verwachten we minder opbrengst op het einde van het seizoen.

Ook voor een eventuele 3e gift (vlagbladstadium) kunnen satellietbeelden gebruikt worden. Daarmee kan een te hoge N dosis (en legering) voorkomen worden.

Denkt u dus  vandaag reeds na welke oplossingen interessant zijn voor uw bedrijf om te zorgen dat u uw kustmest efficiënter kan gaat inzetten. Neem bij vragen vrijblijvend contact op met onze specialisten voor een advies voor uw bedrijf, teelten en machinepark.