Met succes poten steeds meer akkerbouwers variabel aardappelen. Het is nog wel steeds zoeken naar de meest optimale pootafstand binnen een perceel voor de hoogste opbrengst. Deze vraag leeft zowel binnen de consumptie- als pootaardappelteelt.  In hoeverre kan de teler meer kilo’s én een optimale maatsortering krijgen?

Akkerbouwer Frits Broekman, eigenaar van Landbouwbedrijf Spaldrop te Kekerdom, is op zoek naar mogelijkheden om het rendement te verhogen van zijn pootaardappelteelt. In samenwerking met Vantage Agrometius en Agrifirm heeft hij een praktijkproef uitgevoerd met het variabel poten van zijn pootaardappelen.

Veris Lutumkaart

De bodem is de basis voor een gewasteelt. Om meer inzicht in zijn bodem te krijgen heeft Frits bodemkaarten laten maken met de adviesdienst Veris BodemScan&Plan. Hierbij wordt de EC, organische stof en pH gemeten en daarna gekalibreerd met grondmonsters die op specifieke plaatsen gestoken zijn. Uit deze meetresultaten is een lutumkaart gegenereerd (zie figuur 1) die een zwaarteverloop laat zien van 30% – 36% lutum. Dit is de basiskaart voor het opstellen  van de taakkaart waarmee de aardappelen variabel gepoot zijn.

Figuur 1: Lutumkaart perceel Frits Broekman

Variabel poten; wanneer nauwer of wijder?

Er leven verschillende ideeën over hoe het rendement door variabel poten verhoogd kan worden. De verwachting was dat nauwer poten op zware grond meer opbrengst zou opleveren maar een mindere maatsortering. En ruimer poten op zware grond, een egalere maatsortering maar minder opbrengst. Uiteindelijk is er besloten om beide visies uit te voeren om duidelijk de verschillen in rendement in kaart te brengen.

De taakkaart waarop variabel is gepoot is te zien in figuur 2. Het perceel is opgedeeld in drie stukken. Het eerste stuk is het referentie object; een vaste plantafstand van 17 cm die Frits standaard gebruikt. Het tweede stuk, middenstuk, is variabel gepoot; wijder op de lichte grond en nauwer op de zware grond. Tot slot is het derde stuk andersom gepoot, namelijk wijder op de zware grond en nauwer op de lichte grond. Nauwer is minimaal 15 cm en wijder is maximaal 19 cm.

Figuur 2: Taakkaart variabel poten

Het beste resultaat

Op diverse plekken binnen het perceel zijn er gericht veldjes gerooid. Per veldje is er gekeken naar het aantal stengels, de maatsortering en de kilogrammen. Tot slot is per maatsortering de financiële opbrengst berekend.

Lichte grond Zware grond Knollen (productie) Opbrengst kg Voordeel €/ ha
Standaard 17 cm 17 cm 100% 100%
Werkwijze A Wijder Nauwer 105% 108% + 400
Werkwijze B Nauwer Wijder 96,5% 93% - 900

Werkwijze A

Nauwer poten op de zware grond en ruimer poten op de lichtere grond gaf het beste resultaat. Ondanks een minder gerichte maatsortering compenseerde de toename van kilogrammen het financiële resultaat.

In totaal is er met deze werkwijze 8% meer kilogrammen gerooid en daardoor nam het financiële resultaat toe met €400,- per hectare ten opzichte van standaard poten. De meeropbrengst is ontstaan door een toename van geproduceerde knollen (+5%) en een grovere sortering op de lichtere grond.

Werkwijze B

Nauwer poten op de lichte grond en ruimer poten op de zware grond gaf minder opbrengst dan standaard poten. Wel zijn er in verhouding meer kilogrammen in de juiste maatsortering gerooid. Echter bleven de kilogrammen opbrengst achter met 7% en daalde het financiële resultaat met €900,- per hectare ten opzichte van standaard poten. De minder opbrengst is ontstaan door een afname van geproduceerde knollen (-3.5%) en een fijnere sortering.

Opvallend is dat de resultaten binnen de pootaardappelen overeenkomen met de resultaten binnen de consumptieaardappelen gezien de metingen bij de consumptietelers die variabel aardappelen planten.

Bent u ook geïnteresseerd naar de mogelijkheden van variabel poten binnen uw teelt? Voor machine technische vragen kunt u bij Vantage Agrometius terecht en voor teelttechnische vragen en begeleiding bij Agrifirm (www.agrifirm.nl).

Vantage Agrometius nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van merkonafhankelijke GPS en precisielandbouw? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven