Ten opzichte van pootaardappelen is men in de consumptieaardappelen al een stap verder. Zo heeft Leo Noordermeer uit Oudenhoorn in 2018 zijn consumptieaardappelen al variabel gepoot. Dit leverde hem een meeropbrengst van maar liefst 7% op.

Door de aardappelen in zwaardere grond nauwer te poten werden er in deze delen meer knollen geproduceerd, wat resulteerde in een hogere opbrengst. In de lichtere grond is ruimer gepoot waardoor er in totaal geen extra pootgoed nodig was. Het ruimer poten resulteerde in grotere knollen wat compenseerde voor het minder gebruikte pootgoed. Op deze manier wordt er gestreefd naar optimale plantdichtheid binnen het perceel, afgestemd op de verschillen in bodemkwaliteit.

Maar één jaar is geen jaar, zo dacht ook akkerbouwer Leo Noordermeer. In 2019 heeft Noordermeer wederom met Vantage Agrometius en Agrifirm onderzocht in een praktijkproef welke pootafstand het beste bij welke grondsoort past voor het optimale resultaat.

Vervolgonderzoek in de praktijk

Ook in het tweede jaar, 2019, is er variatie aangebracht in de pootafstand op basis van het lutum percentage van de bodem. Het desbetreffende perceel had een ruime spreiding in het lutum van 8% tot 21%. De gekozen plantafstand varieerde van 14% nauwer op de zware stukken tot 7% ruimer op de lichtere stukken grond.

Het lutum%  is in kaart gebracht door de adviesdienst Veris Bodemscan & Plan.

Vorig jaar is de ervaring opgedaan dat er meer potentie was voor een hogere opbrengst op de zwaardere grond. Op de lichtere grond zakte de opbrengst door ruimer te poten. Daarom is er dit jaar voor gekozen om meer pootgoed per hectare te gebruiken, zodat er nog meer gebruik gemaakt kon worden van de zwaardere gronden. Op lichte grond is ervoor gekozen om ten opzichte van vorig jaar wat minder ruim te poten; 7% ten opzichte van de standaardafstand. De pootafstand op de lichtere grond was vorig jaar aan de ruime kant met 12,5%.

Effect variabel poten positief op zware grond

Na de loofdoding zijn er verschillende opbrengstmonsters gestoken en gesorteerd. Hierbij kwam naar voren dat er dit jaar over het optimum qua plantafstand is gegaan.

Op de zwaardere grond zijn er meer knolaantallen geproduceerd door het nauwer poten maar de maatsortering bleef achter. Op de lichte grond zijn er meer aantallen en meer kilo’s geproduceerd door het wijder poten.

De positieve trend op de opbrengst van nauwer poten  op zware grond is ondanks de behaalde resultaten wederom goed herkenbaar. De trend van ruimer planten op lichte grond is minder knollen met een grovere sortering. Echter kwam dit niet naar voren uit de proef.

De resultaten van dit jaar geven weer meer inzicht in de juiste advisering over de pootafstanden voor Leo Noordermeer. Het zoeken naar plaats specifiek de optimale pootafstand krijgt ook in het teeltseizoen van 2020 een vervolg. De voorbereidingen lopen om voor het derde jaar te kijken of het mogelijk is de positieve trend op de financiën door  variabel poten vast te houden en gestaag door te zetten.

Bent u ook geïnteresseerd naar de mogelijkheden van variabel poten binnen uw teelt? Voor machine technische vragen kunt u bij Vantage Agrometius terecht en voor teelttechnische vragen en begeleiding bij Agrifirm (www.agrifirm.nl).

Vantage Agrometius nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van merkonafhankelijke GPS en precisielandbouw? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.