Oogst

De opbrengst is een afspiegeling van de teelthandelingen van het afgelopen jaar.

Weet u waar u kansen hebt laten liggen om de opbrengst nog verder te verhogen?

Door middel van een opbrengstmeting kunt u goed in kaart brengen wat de opbrengstverschillen binnen uw percelen zijn. Door de plekken met een lage of juist hoge opbrengst goed te analyseren is het mogelijk om in te spelen op deze variatie.

Opbrengstmeting is een perfect instrument voor de teler die zorgt dat er gedegen evaluatie van het afgelopen jaar gedaan kan worden en het biedt tevens een belangrijke eerste stap voor het nieuwe seizoen. Wat kan er in de toekomst anders of beter? Dit kan zijn watermanagement, variabel zaaien of planten of moet u wellicht uw bemestingsstrategie of rassenkeuze aanpassen om uw rendement verder te verhogen?

Wilt u ook starten met precisielandbouw? Onze teeltspecialisten helpen u graag op weg. Bel met ons kantoor of vul het formulier hiernaast in.

Voordelen

Opbrengstverschillen binnen uw perceel inzichtelijk maken

Analyseren en inspelen op opbrengstverschillen *

Toetsen van bemesting strategieën of taakkaarten

Rassenvergelijking

* Eventueel met behulp van de Precisielandbouw specialisten van Vantage Agrometius

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat