Precisielandbouw

Elke agrariër weet dat er variatie in de bodem aanwezig is. Niet alleen per gebied, maar zelfs binnen het perceel zijn verschillen in bodemsamenstelling aanwezig. Een uniforme behandeling van percelen zal daarom niet tot het optimale resultaat leiden. Op veel plaatsen wordt op basis van gevoel en ervaring al ingespeeld op deze variatie, maar het kan beter! Door middel van een variabele bewerking van het land krijgt de bodem en het gewas precies wat het plaatsspecifiek nodig heeft.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over de desbetreffende variabele bewerking.

 

Bodemanalyse

Zaaien en planten

Bodemverbetering

Bemesten

Gewasverzorging

Watermanagement

Oogst

Teeltadvies

Vantage Agrometius heeft een team van teeltspecialisten in dienst. Zij vormen de schakel tussen teelt en techniek doordat ze uitgebreide kennis en ervaring op beide terreinen combineren. Onze teeltspecialisten hebben een agrarische opleiding en de meesten zijn opgegroeid op akkerbouwbedrijf. Ze zijn voor u een gesprekspartner en begrepen uw dagelijkse praktijk en uitdagingen. Ze kunnen kansen op uw bedrijf identificeren en deze te vertalen naar praktische precisielandbouw toepassingen.

Werken met taakkaarten is niet alleen theoretisch. Wij vinden dat precisielandbouw praktisch dient te zijn. Een akkerbouwer is graag bezig met zijn bedrijf en zijn gewassen, echter wordt data en analyseren steeds belangrijker om zijn teelt te verbeteren. Onze teeltspecialisten zijn dagelijks bezig met het begeleiden en ondersteunen van klanten om precisielandbouw gemakkelijk en winstgevend te maken!

Onze teeltspecialisten hebben als missie;
Telers helpen om met precisielandbouw de efficiëntie , kwaliteit, opbrengsten en het rendement op hun bedrijf te laten stijgen. 

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat