Precision Makers 2018-01-22T15:18:21+00:00

Precision Makers

Precisielandbouw heeft de toekomst. De komende vijftig jaar zal de mensheid namelijk de beschikbare landbouwgrond nog doelmatiger moeten benutten dan nu het geval is. Automatisering en robotisering zullen voor een doorbraak moeten zorgen. Precision Makers is misschien wel het eerste bedrijf in de wereld dat volledig gespecialiseerd is in de automatisering van de groene sector. Precision Makers biedt een groot aantal oplossingen voor professionals in de groene sector. Greenbots, robotpakketten, meet- en regelsystemen en GPS producten.

Precision Makers producten bekijken