Watermanagement

De laatste jaren merken we dat het klimaat aan flinke veranderingen is onderheven. Dit heeft tot gevolg dat we te maken hebben met meer weersextremen zoals wateroverlast of extreme droogte. Te veel water heeft uitspoeling van nutriënten tot gevolg of kunnen er zelfs gewassen verloren gaan, terwijl extreme droogte juist een watertekort voor de gewassen tot gevolg heeft. In beide gevallen gaat dit ten koste van de opbrengst, wanneer er niet ingespeeld wordt op extremer weer.

Hoe voorkomt u dat uw gewassen lijden onder weersextremen?

Door op voorhand in te spelen op het feit dat weersextremen steeds vaker voorkomen kunt u de impact hiervan op uw gewassen tot een minimum beperken. Om te voorkomen dat uw gewassen lijden onder extreme regenval kunt u bijvoorbeeld preventieve maatregelen treffen voor een optimale watervoorziening. Hierbij helpt planmatig kilveren en draineren. Door rekening te houden met de bodemvariatie en natuurlijke hoogteverschillen kunt u met GPS kilveren en draineren optimaal omgaan met extreme hoeveelheden water.

Bij extreme droogte kunt u doormiddel van weer-en bodemvocht stations plaatsspecifiek het optimale moment bepalen om te beregenen. Hierdoor bespaart u op uw beregeningskosten en krijgen uw gewassen de juiste hoeveelheid water.

Wilt u ook starten met precisielandbouw? Onze teeltspecialisten helpen u graag op weg. Bel 088-8180818 of vul het formulier hiernaast in.

Voordelen

Efficiënte afwatering met zo min mogelijk grondverzet

Gesloten grondbalans

Minder kans op waterschade of droogtestress

Zet uw haspel efficiënt in op het juiste moment  (beregen kost al snel 200 euro per hectare!)

* Met behulp van het Optisurface Kilverprogramma

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat