Bodemverbetering

Kalkstoffen
De opname van mineralen op zandgrond is grotendeels afhankelijk van de juiste pH, wat van invloed is op de beschikbaarheid van de nutriënten in de bodem. Een optimale pH is daarom de basis voor een vruchtbare teelt. Dit kan bereikt worden door te bekalken.

In de meeste gevallen wordt er bekalkt met een standaard dosering. Hierdoor kan het zijn dat er op plekken binnen het perceel te veel kalk wordt aangevoerd. Dit heeft als negatief gevolg dat de pH juist te hoog wordt, wat leidt ook tot een slechtere opname van mineralen. Door gericht te bekalken gaat u kalk besparen en streeft u naar een optimale pH binnen uw percelen!

Gips
Percelen met kleigrond kunnen lastig te bewerken zijn. Dit komt vaak door een combinatie van een laag organische stof gehalte en een hoog lutum percentage. Hierdoor is het met zaaibed-bereiding in het voorjaar lastig om een fijn zaaibed te krijgen en zitten er ook met de oogst veel kluiten in de grond. Door gips te strooien is het mogelijk om een fijnere bodemstructuur te krijgen. Doordat calcium tussen de klei deeltjes komt, ontstaat er meer ruimte in de bodem voor lucht. De structuur wordt hierdoor fijner waarna de grond makkelijker te bewerken is.

Door met de Veris bodemscanner het lutum percentage en het organische stof gehalte in kaart te brengen kunt u zeer gericht en plaatsspecifiek gips strooien.

Wilt u ook starten met precisielandbouw? Onze teeltspecialisten helpen u graag op weg. Bel 088-8180818 of vul het contactformulier hiernaast in.

Voordelen

pH verhogen binnen uw perceel waar nodig

Stuur op vegetatieve groei eiwitproductie

Sturen op afrijping van gewassen

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat