Gewasverzorging

Wanneer bodemherbiciden evenredig over een perceel verdeeld worden heeft dit als gevolg dat er op lichtere plekken binnen een perceel groeiremming ontstaat of zelfs plantuitval optreedt. De gevolgen hiervan zien we direct terug in de opbrengst. Daarnaast kan ook tweewassigheid (meerdere gewasstadia binnen één perceel) een gevolg zijn.

Hoe zorgt u ervoor dat het gebruik van gewasverzorgingsmiddelen niet lijdt tot groeiremming, plantuitval en tweewassigheid?

Aan de hand van de aanwezige variatie in de bodem kan er gevarieerd worden met het toedienen van bodemherbicide. Niet elk deel van het perceel heeft namelijk evenveel bodemherbiciden nodig. Door het variabel toedienen wordt exact genoeg middel gebruikt om onkruiden te bestrijden, maar hebben de planten zo min mogelijk last van groeiremming of uitval. Teelt u voor Planet Proof? Dan is het gebruik van minder middel mooi meegenomen!

Een tweede stap om kosten te drukken en te streven naar een duurzame teelt is het variëren van fungiciden op basis van loofgroei. Met behulp van taakkaart.nl is dit mogelijk.

Voordelen

Hogere opbrengst door minder groei remming en plantuitval (voornamelijk fijnzadige gewassen)

Besparing op bodemherbicide en fungicide

Minder kosten van gewasbeschermingsmiddelen

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat