Zaaien en planten

In alle teelten is rendement het belangrijkst. Afhankelijk van het teeltdoel draagt uniformiteit van het gewas bij aan het rendement. Echter daalt het rendement door toenemende kosten zoals de brandstof- en grondprijzen, arbeid en de noodzaak om te beregenen tijdens langdurige droogte.

Hoe kunt u ondanks de toenemende kosten toch een positief rendement behalen?

Veel telers zaaien en planten vandaag de dag evenredig hun plantgoed over het perceel. Doordat de grondslag binnen het perceel niet overal gelijk is, wordt nooit de optimale plantdichtheid behaald. Door op de grondslag in te spelen met verschillende zaai- en plantafstanden kan er wel een optimale plantdichtheid behaald worden, wat het rendement van de teelt verhoogt.

Door de plantafstanden binnen uw perceel af te stemmen op de groeikracht van de grond wordt de productiviteit van uw grond optimaal benut. Dit kan op twee manieren het rendement verhogen; enerzijds kan dit door het gebruik van minder zaden met een gelijke opbrengst, anderzijds kan door gebruik van meer zaden een hogere opbrengst gerealiseerd worden.

Door de herverdeling kan ook gestuurd worden op kwaliteit en maatsortering. Zo kunt u in tijden van toenemende kosten toch een positief rendement behalen. Wilt u ook starten met precisielandbouw? Onze teeltspecialisten helpen u graag op weg. Bel 088-8180818 of vul het contactformulier hiernaast in.

Voordelen

Meer product (uien, aardappelen etc.) in de leverbare maat voor de Retail

Toename van kilogram product

Besparing op kosten door minder zaai- en plantgoed

Neem contact met onze teeltspecialisten op voor een advies op maat