Bodemscan

De bodem is de basis. Een goede bodem is daarom essentieel voor een geslaagde teelt en goede opbrengst. Elke agrariër weet dat er variatie in de bodem aanwezig is. Niet alleen per gebied, maar zelfs binnen het perceel zijn verschillen in bodemsamenstelling aanwezig. Hierdoor zal een uniforme behandeling van percelen niet tot het optimale resultaat leiden.

Wat weet u van de bodem op uw percelen? Bij traditioneel bodemonderzoek worden grondmonsters gestoken over een groter gebied; de zogenaamde verzamelmonsters. Deze geven u inzicht in het gemiddelde van het perceel. Dit is prima voor een gangbare bedrijfsvoering, maar geen basis voor precisielandbouw. Voor precisielandbouw zijn meer nauwkeurige en betrouwbare bodemkaarten van het perceel nodig, welke een basis vormen voor variabele toepassingen (taakkaarten).

Om plaatsspecifiek de bodemvariatie in kaart te brengen heeft het Amerikaanse bedrijf Veris Technologies ruim 10 jaar geleden een sensorplatform ontwikkeld dat al rijdende belangrijke bodemparameters meet. Door deze informatie te combineren met de GPS-positie kunnen er bodemkaarten worden gemaakt. Afhankelijk van de gewenste toepassing kunnen deze bodemkaarten nog worden gekalibreerd met precisie bodemmonsters om een zeer hoge betrouwbaarheid te verkrijgen.

Vantage Agrometius is sinds 2012 importeur van Veris en biedt naast de verkoop van bodemscanners ook een dienstverlening voor landeigenaren waarbij de bodem voor hen gescand wordt en in kaart wordt gebracht.