Data management

Moderne trekkers, werktuigen en ook uw precisielandbouw display bevatten een flinke hoeveelheid aan data. Denk hierbij aan namen en locaties van percelen, perceelsgrenzen en ab-lijnen, maar ook hoogtekaarten, opbrengst- en bodemdata. Al deze gegevens zijn van grote waarde voor uw bedrijf, maar dat geldt alleen als de kwaliteit ervan hoog is. Daarnaast is het belangrijk dat de data simpel, overzichtelijk en overal toegankelijk is zodat u het efficiënt kunt gebruiken in uw bedrijfsvoering.

Om het verzamelen, opslaan, beheren en analyseren van data zo eenvoudig mogelijk te maken heeft Vantage Agrometius Taakkaart.nl ontwikkeld. Deze webportal is het digitale punt waar al uw gegevens samen komen. Onze infrastructuur verbindt kantoor met het veld, maar ook trekkers onderling zodat data-uitwisseling snel, stabiel en automatisch gaat. Ook uw loonwerker en teeltadviseur kunnen aansluiten zodat er één systeem ontstaat waarin al uw data samenkomt.

Vantage Agrometius heeft merkonafhankelijkheid als speerpunt omdat een boer in de Benelux vaak trekkers en machines van meerdere fabrikanten bezit. Taakkaart.nl sluit hier op aan en biedt mogelijkheden voor vele merken.

Bent u niet zo bedreven met computers of heeft u er simpelweg geen tijd voor? Dan verzorgen wij graag uw dataverwerking! Een team van specialisten helpt u graag en zorgt dat u kunt profiteren van de mogelijkheden van data en daarmee kunt beslissen op basis van feiten.