Gewassensoren

Het uniform bewerken van percelen is niet optimaal omdat bepaalde plekken op deze manier teveel mest krijgen en andere te weinig. Om in te kunnen spelen op de variatie in gewasontwikkeling binnen uw perceel, om zodoende de bodem plaatsspecifiek te geven wat het nodig heeft, moeten eerst de verschillen in kaart worden gebracht. Hoe kan de techniek u daarbij helpen?

Vantage Agrometius biedt oplossingen om de verschillen in gewasgroei binnen het perceel snel en eenvoudig in beeld te krijgen. Middels biomassakaarten wordt een waardevolle basis gevormd om uw teeltmaatregelen af te stemmen op de behoefte van het gewas. Een ander belangrijk voordeel van gewassensing is dat de sensoren objectieve metingen uitvoeren waardoor het mogelijk is om omstandigheden in de tijd te vergelijken. Afhankelijk van de omstandigheden en gekozen strategie kan dit kosten besparen en/of opbrengsten verhogen. Zo draagt gewassensing bij aan een maximaal rendement.