RTK-gestuurd kilveren is ondertussen een groot succes en er komt steeds meer vraag naar deze techniek. Zo ook de vraag om deze techniek toe te passen op een draineermachine. Deze uitdaging namen we aan en in de zomer werd de eerste draineermachine opgebouwd. Deze had 2 GPS ontvangers; één voor het rechtrijden en één voor de diepteregeling. Hierdoor was uitzetwerk vooraf niet meer nodig en werd er flink bespaard op kosten van arbeid.