In 2003 is het eerste RTK-GPS autopilot systeem verkocht bij een biologische akkerbouw die met vaste rijpaden aan de slag wilde. Het installeren en inbedrijfstellen had de nodige voeten in de aarde, maar uiteindelijk stuurde het systeem super nauwkeurig en kreeg deze noviteit flinke aandacht in de vakbladen.