Opbrengstmeting

Meten is weten; dit gezegde geldt zeker ook voor uw opbrengsten. Het meten en in kaart brengen van opbrengsten is misschien wel de belangrijkste stap binnen precisielandbouw. Opbrengstmeting geeft namelijk waardevolle input voor de evaluatie van teelten en uitgevoerde variabele bewerkingen. Anderzijds vormt de opbrengstdata waardevolle input voor het maken van taakkaarten voor de komende teelt. Daar waar opbrengsten hoger zijn wordt meer stikstof afgevoerd. Het is dus een logische gedachte om daar waar meer afgevoerd wordt ook meer aan te vullen, zodat er geen roofbouw wordt gepleegd op de bodem.

Vantage Agrometius levert opbrengst meetsystemen voor zowel maaidorsers als voor rooimachines. Onze systemen zijn merkonafhankelijk en passen op zowel nieuwe als bestaande machines. Zodra de oogst binnen is, is het belangrijk om met de verkregen data aan de slag te gaan. U kunt dit zelf doen met onze Connected Farm softwareoplossingen. Daarnaast kunnen wij de dataverwerking ook voor u verzorgen en deze samen met u en uw teeltadviseur evalueren. Goed en gemakkelijk.