Veris MSP Series Bodemscanner

Kenmerken:

 • plaatsspecifiek de bodem in kaart brengen
 • 5 metingen door één machine
 • pH, organische stof en EC-meting
 • werksnelheid zo’n 8 tot 12 km/u
 • zeer betrouwbare data
 • belangrijke basis voor precisielandbouw
 • De MSP3 meet het lutum gehalte in de bodem

Beschrijving

De Veris MSP3 bodemscanner is een uniek sensorplatform waarmee in één werkgang 4 belangrijke bodemvariabelen en de hoogteligging in kaart worden gebracht. De Veris bodemscanner is opgebouwd uit 3 sensorsystemen die ieder ook afzonderlijk leverbaar zijn. Het systeem meet al rijdende met zo’n 8 tot 15 km/u de zuurgraad (pH), organische stof percentage en de EC op bouwvoordiepte (0-30cm) en in de wortelzone (0-90cm). Wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door PPO Lelystad, heeft aangetoond dat de kaarten van de Veris MSP3 zeer betrouwbaar zijn.

Specificaties

General:

 • Overall dimensions (WxHxL): 229 cm x 182 cm x 275 cm
 • Weight: basic implement without weight package: 1800 lbs (635 kg)
 • Road Kit: stop, turn, and clearance lights with 4 pin flat trailer plug
 • Tire size: P205 R75 highway tires
 • GPS Requirement: NMEA 0183 protocol; input from GGA and VTG or RMC strings at a 1 Hz rate (4800-8-N-1); serial connection with DB9 connector, female sockets; GPS signal on pin 2, ground on pin 5; no signal or power on other pins

EC Surveyor instrument:

 • Coulter-Electrode Blade Diameter: 17” (43 cm); thickness 4mm; with tapered roller bearings and cast iron hubs
 • Rock guards for hub and cap protection
 • Power: 10-15 volts DC; cigarette lighter power cord included
 • Input: EC signal cable
 • Data recording: Veris SoilViewer on laptop PC (Windows XP or 7 OS)

OpticMapper Module

 • Compatible with Windows XP or 7 OS
 • Displays EC, OM, and pH data real-time for coverage verification and visual review of map quality
 • Records geo-referenced soil data to computer

SoilViewer On-the-go mapping software

 • Compatible with Windows XP or 7 OS
 • Displays EC, OM, and pH data real-time for coverage verification and visual review of map quality
 • Records geo-referenced soil data to computer

Documentatie

Veris MSP Series factsheet

Gerelateerde producten...