Variabele afgifte

De kosten van arbeid, machines en grondstoffen stijgen ieder jaar terwijl de prijs per kilo product gelijk blijft. Dit vraagt om efficiëntere productie met minder kosten en/of hogere opbrengsten. Daarnaast eist de consument ook dat voedsel op een steeds duurzamere manier wordt verbouwd.

Om deze reden is precisielandbouw, en met name sectioncontrol en variabele dosering, erg in opmars. Op basis van opbrengstkaarten, bodemkaarten en gewasbeelden kunnen taakkaarten worden gemaakt, welke vervolgens de basis vormen voor uw variabele bewerking. Op deze manier krijgt de bodem en het gewas precies wat het nodig heeft en kan worden bespaard op gebruikte middelen.

Vantage Agrometius biedt oplossingen voor alle fases in de “precisielandbouw cyclus”. Wij leveren niet alleen de displays die taakkaarten kunnen inladen en machines kunnen aansturen, maar ook een uitgebreid pakket om bestaande machines geschikt te maken voor variabele afgifte. Daarnaast leveren wij ook de software om taakkaarten te maken of,  indien gewenst, maken wij deze voor u.

Door toepassing van variabele afgifte zet u de middelen in daar waar nodig en met de juiste dosering. Dit komt het saldo ten goede en draagt bij aan duurzame productie. Ons team van Smart Farming Agronomisten adviseert u graag over de mogelijkheden en kansen voor uw bedrijf.