Veris Technologies

Veris Technologies ontwikkelt en produceert sensorsystemen om de bodem in kaart te brengen ten behoeve van precisielandbouw. Veris is gevestigd midden in een groot landbouwgebied, Salina – Kansas (USA). De ontwikkelaars van Veris hebben zeer veel kennis van laboratoriumtechniek, elektronica en van de bodem. Hierdoor zijn ze erin geslaagd het traditionele bodemlaboratorium naar het veld te brengen.

De systemen van Veris Tech geven u een gedetailleerd inzicht in de bodem van uw percelen. Op vele percelen is variatie in de bodem aanwezig en daarmee is een uniforme bewerking niet optimaal. Met de gegevens die de Veris systemen opleveren kunt u gerichte keuzes maken en het vormt daarnaast een belangrijke basis voor plaatsspecifieke toepassingen.

Veris tech logo