Watermanagement

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met extreem weer, zoals hevige regenval of langdurige droogte. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds vaker zal voorkomen. Om te zorgen dat overtollig water snel afgevoerd kan worden, maar ook om vocht vast te houden in droge tijden, wordt watermanagement steeds belangrijker.

Vantage Agrometius levert een complete range oplossingen voor kilveren, diepploegen, greppelsfrezen en het aanleggen van drainage. Van het inmeten en ontwerpen tot en met de uitvoering; onze oplossingen zorgen ervoor dat u eenvoudig en precies kunt werken. Daarmee is het met RTK-GPS mogelijk dit zeer plaatsspecifiek te doen. Ook is het dankzij GPS mogelijk om tijdens mist of harde wind gewoon door te werken.