Helaas moeten wij u via deze weg mededelen dat Pessl Instruments GmbH (Pessl) het dealercontract met Vantage Agrometius heeft beëindigd.

 

Sinds 2014 heeft Vantage Agrometius aanzienlijke investeringen gedaan in het aanbieden, verbeteren en onderhouden van producten van Pessl. Agrometius heeft daarbij altijd het belang van de klant vooropgesteld door intensieve ondersteuning van klanten en veelvuldig overleg met Pessl over uw feedback op de producten. Helaas is het afgelopen jaar gebleken dat Pessl niet wenst te voldoen aan de verwachtingen die Vantage Agrometius op basis daarvan aan haar heeft gesteld. Dit heeft Pessl doen besluiten de relatie te beëindigen en zelf de Nederlandse en Belgische markt te gaan bedienen.

 

Deze beslissing heeft tot gevolg dat Vantage Agrometius niet langer ondersteuning kan leveren voor uw producten van Pessl. Pessl heeft aangegeven de service- en supportactiviteiten zelf te willen en zullen uitvoeren. Mocht u problemen ondervinden met uw GeoBas-station of andere producten van Pessl, dan kunt u vanaf heden contact opnemen met Pessl.

Alle bij ons bekende openstaande cases zijn overgedragen aan Pessl en gelinkt aan het serienummer van uw station.

USP-abonnement (dataconnectie & support)

Naast het individuele station heeft u bij ons ook een USP-abonnement afgenomen. Dit abonnement bevat de toegang tot het Field Climate-portaal, telefonische support en de dataconnectie van het station. De diensten met betrekking tot het portaal en de telefonische support wenst Pessl zelf te doen en worden dus niet langer door Vantage Agrometius aangeboden. Daarom zullen wij de jaarlijkse kosten van het USP-abonnement verlagen naar €45 per jaar per station. Hiervoor houden wij de dataconnectie in stand zodat toegang van uw station tot het portaal gewaarborgd is. In tegenstelling tot berichtgeving vanuit Pessl, waarbij Vantage Agrometius overigens niet betrokken was, zijn de dataconnecties die door Vantage Agrometius zijn gefaciliteerd, dus nog steeds geldig.

 

Wij hebben vernomen dat Pessl ook de mogelijkheid biedt om de dataconnectie te faciliteren. Mocht u daar gebruik van willen gaan maken en het volledige USP-abonnement bij ons willen opzeggen, dan kan dat door een mail te sturen met de serienummers van het station, uw bedrijfsgegevens of referentie van uw laatste factuur naar: info@vantage-agrometius.nlWe zullen er dan voor zorgen dat uw abonnement met ingang van de eerstvolgende maand wordt stopgezet.

 

Mocht u nog vragen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger van Vantage Agrometius of met onze support afdeling (+31 (0)88 818 0 818 of support@vantage-agrometius.nl).

 

Wij betreuren de ontstane situatie ten zeerste en hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.