Hoe kunt u de kans op GPS diefstal verkleinen?

Sinds enkele jaren worden er GPS-systemen uit trekkers en zelfrijders gestolen. Wat kunt u zelf doen en wat doet Vantage Agrometius om de kans op diefstal te verkleinen? Dit artikel geeft u een aantal praktische tips.

Achtergrond
Diefstal op het platteland is helaas niets nieuws, want voordat GPS-systemen in de belangstelling kwamen, was er al sprake van diefstal van onder andere brandstof, stoomcleaners, gereedschappen en zaken als minishovels. Uit ervaring en onze contacten met de politie weten we inmiddels dat alle GPS merken met diefstal te maken hebben en dat dit in heel Noordwest Europa gaande is. Ook worden er in toenemende mate af-fabriek systemen en bedieningsterminals gestolen, waarbij de schade vaak nog groter is dan een achteraf opgebouwd systeem.

Diefstalpreventie
Preventief kunt u zelf op verschillende niveaus maatregelen treffen om de kans op diefstal aanzienlijk te verkleinen. Hoe meer barrières er zijn voor de criminelen, hoe meer vertraging er is. Dit vergroot enerzijds de pakkans, maar het schrikt criminelen ook af. Als er duidelijk zichtbare barrières zijn, zullen ze eerder doorrijden naar een volgend adres waar minder preventieve maatregelen zijn genomen.

Algemene preventieve maatregelen

 • Trekkers in loods opbergen, cabine op slot, loods op slot;
 • Erfbewaking m.b.v. licht, beveiligingscamera’s en waarschuwingsborden;
 • Hekwerk rond het bedrijf dat goed afgesloten kan worden;
 • Iedere trekker een aparte sleutel;
 • Zorg voor een inventarislijst met serienummers en foto’s van alle goederen, zodat je bij aangifte ook de serienummers kunt opgeven. Deze komen dan in de database van www.stopheling.nl. In het geval van een GPS-systeem van Trimble wordt het serienummer ook doorgegeven aan Trimble;
 • Wees alert in de omgeving en meld verdachte situaties altijd bij 0900-8844. Het liefst met details zoals merk & type voertuig of beter nog, een kenteken;
 • Zet een buurt app op om snel verdachte situaties te kunnen delen met collega’s;
 • Betrapt u dieven op heterdaad, bel dan 112 en handel volgens het RAAK principe:
  • Rustig blijven
  • Accepteer de situatie zoals hij is
  • Afgeven van de gevraagde goederen of geld
  • Kijken hoe de dader eruit ziet en naar overige kenmerken

Specifieke maatregelen voor het GPS-systeem

 • Zorg dat de GPS-systemen verzekerd zijn;
 • Zorg voor een actuele back-up van de data;
 • Maak een lijst van de GPS-systemen met serienummers en eventuele unlockcodes;
 • Haal GPS-systemen eventueel ’s avonds uit de trekker en bewaar deze in een afgesloten ruimte of kast. Overleg hiervoor eerst goed met uw verzekering of dit dan wel gedekt is;
 • Displays met een pincode beveiligen (zie bovenstaande video);
 • Eventueel aanvullende maatregelen zoals:
  • Slot op NAV-900 snelwissel (in het geval van een Trimble GPS systeem)
  • Antidiefstal staalkabel aan het scherm
  • Permanent markeren met speciale labels of synthetisch DNA (sdna)


Systemen gestolen, en nu?
Bel als eerste de politie en zeg dat u fysieke aangifte wilt doen en dat er sporenonderzoek moet worden verricht. Dat laatste is gewenst vanuit de landelijke recherche dat met een kernteam werkt aan deze zaak. Voordat het sporenonderzoek is gedaan, dient het plaats delict, in dit geval de cabine(s) zo min mogelijk betreden te worden om verstoring te voorkomen.

Is er bij u een Trimble GPS-systeem gestolen? Licht dan vervolgens uw regiovertegenwoordiger van Vantage Agrometius in. Hij zal met u de situatie bekijken en zorgen dat u zo snel mogelijk uw werkzaamheden kunt hervatten. Daarnaast zal hij zorgen dat de serienummers bij Trimble als gestolen worden geregistreerd. Hierna kunnen er geen correctiesignalen, unlockcodes of reparaties meer worden aangevraagd op dit specifieke serienummer, zodat het systeem praktisch onbruikbaar wordt.