Het bemesten en de voorjaarswerkzaamheden zullen binnenkort weer beginnen. Zorg dat dieven geen kans hebben voor diefstal van uw GPS systeem bij u op het bedrijf en volg daarom de preventieve tips verderop in dit artikel. Helaas zijn vorig jaar diverse klanten het slachtoffer geworden en daarom vestigen wij de komende periode samen met Cumela en de politie extra aandacht op dit thema. Door een stuk voorlichting en preventie hopen wij dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de internationaal opererende bendes en dat daarmee het aantal diefstallen dit jaar zal teruglopen.

SWat kunt u zelf doen om diefstal van uw GPS te stoppen?

Sinds enkele jaren worden er GPS-systemen uit trekkers en zelfrijders gestolen. Wat kunt u zelf doen en wat doet Vantage Agrometius om de kans op diefstal te verkleinen? Dit artikel geeft u een aantal praktische tips.

Achtergrond
Diefstal op het platteland is helaas niets nieuws, want voordat GPS-systemen in de belangstelling kwamen, was er al sprake van diefstal van onder andere brandstof, stoomcleaners, gereedschappen en zaken als minishovels. Uit ervaring en onze contacten met de politie weten we inmiddels dat alle GPS merken met diefstal te maken hebben en dat dit in heel Noordwest Europa gaande is. Ook worden er in toenemende mate af-fabriek systemen en bedieningsterminals gestolen, waarbij de schade vaak nog groter is dan een achteraf opgebouwd systeem.

Stop diefstal van uw GPS systeem
Stop diefstal van uw GPS systeem

Stop diefstal van uw GPS systeem
Preventief kunt u zelf op verschillende niveaus maatregelen treffen om de kans op diefstal aanzienlijk te verkleinen. Hoe meer barrières er zijn voor de criminelen, hoe meer vertraging er is. Dit vergroot enerzijds de pakkans, maar het schrikt criminelen ook af. Als er duidelijk zichtbare barrières zijn, zullen ze eerder doorrijden naar een volgend adres waar minder preventieve maatregelen zijn genomen.

Algemene preventieve maatregelen

 • Trekkers in loods opbergen, cabine op slot, loods op slot;
 • Erfbewaking m.b.v. licht, beveiligingscamera’s en waarschuwingsborden;
 • Hekwerk rond het bedrijf dat goed afgesloten kan worden;
 • Iedere trekker een aparte sleutel;
 • Zorg voor een inventarislijst met serienummers en foto’s van alle goederen, zodat je bij aangifte ook de serienummers kunt opgeven. Deze komen dan in de database van www.stopheling.nl. In het geval van een GPS-systeem van Trimble wordt het serienummer ook doorgegeven aan Trimble;
 • Wees alert in de omgeving en meld verdachte situaties altijd bij 0900-8844. Het liefst met details zoals merk & type voertuig of beter nog, een kenteken;
 • Zet een buurt app op om snel verdachte situaties te kunnen delen met collega’s;
 • Betrapt u dieven op heterdaad, bel dan 112 en handel volgens het RAAK principe:
  • Rustig blijven
  • Accepteer de situatie zoals hij is
  • Afgeven van de gevraagde goederen of geld
  • Kijken hoe de dader eruit ziet en naar overige kenmerken

Deze inhoud kan niet weergegeven worden. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken.

Specifieke maatregelen voor het GPS-systeem

 • Zorg dat de GPS-systemen verzekerd zijn;
 • Zorg voor een actuele back-up van de data;
 • Maak een lijst van de GPS-systemen met serienummers en eventuele unlockcodes;
 • Haal GPS-systemen eventueel ’s avonds uit de trekker en bewaar deze in een afgesloten ruimte of kast. Overleg hiervoor eerst goed met uw verzekering of dit dan wel gedekt is;
 • Displays met een pincode beveiligen (zie bovenstaande video);
 • Eventueel aanvullende maatregelen zoals:
  • Slot op NAV-900 snelwissel (in het geval van een Trimble GPS systeem)
  • Antidiefstal staalkabel aan het scherm
  • Permanent markeren met speciale labels of synthetisch DNA (sdna)

Registreer uw inventaris met de Stopheling app en stop diefstal van uw GPS systeem

Het is belangrijk om uw inventaris met alle serienummers in beeld te hebben. Dit kan natuurlijk in uw boekhoudprogramma, maar kan ook erg handig dmv de StopHeling app. Deze app is gratis te downloaden in de appstore of de Google Play Store. In de app kunt heel eenvoudig inventaris items aanmaken en foto’s toevoegen. Belangrijk is daarbij dat ook de serienummers ingevuld worden, zodat deze ingeval van diefstal ook op de aangifte komen. Daarnaast is de Stopheling app ook een handige tool om snel te kijken of iets als gestolen bekend dat wanneer u bijvoorbeeld een product tweedehands van iemand wil overnemen.


Systemen gestolen, en nu?
Bel als eerste de politie en zeg dat u fysieke aangifte wilt doen en dat er sporenonderzoek moet worden verricht. Dat laatste is gewenst vanuit de landelijke recherche dat met een kernteam werkt aan deze zaak. Voordat het sporenonderzoek is gedaan, dient het plaats delict, in dit geval de cabine(s) zo min mogelijk betreden te worden om verstoring te voorkomen.

Is er bij u een Trimble GPS-systeem gestolen? Licht dan vervolgens uw regiovertegenwoordiger van Vantage Agrometius in. Hij zal met u de situatie bekijken en zorgen dat u zo snel mogelijk uw werkzaamheden kunt hervatten. Daarnaast zal hij zorgen dat de serienummers bij Trimble als gestolen worden geregistreerd. Hierna kunnen er geen correctiesignalen, unlockcodes of reparaties meer worden aangevraagd op dit specifieke serienummer, zodat het systeem praktisch onbruikbaar wordt.