Veel telers zaaien en planten vandaag de dag evenredig hun plantgoed over het perceel. Doordat de grondslag binnen het perceel niet overal gelijk is, wordt nooit de optimale plantdichtheid behaald. Door op de grondslag in te spelen met verschillende zaai- en plantafstanden kan er wel een optimale plantdichtheid behaald worden, wat het rendement van de teelt verhoogt. Door de plantafstanden binnen uw perceel af te stemmen op de groeikracht van de grond wordt de productiviteit van uw grond optimaal benut.

De bodem in kaart
Om deze reden heeft Ploegmakers Loonwerk B.V.  zijn aardappelen variabel gepoot. Als eerste stap is het scannen van de bodem met de Veris bodemscan Basic uitgevoerd op de zandgrond. Deze bodemscan brengt de EC en organische stof in kaart. Onderstaande afbeeldingen laten respectievelijk de EC kaart zien die uit deze bodemscan is voortgekomen, en de taakkaart die aan de hand hiervan is gemaakt. Op basis van deze scan is het mogelijk om binnen twee dagen de taakkaart klaar te hebben. Deze taakkaart kan voor iedere type pootterminal gemaakt worden.

Variabele pootafstanden
De pootafstanden in de taakkaart worden in overleg met de klant bepaald. Er wordt ook een “nul-strook” aangelegd met de standaard pootafstand van 33 cm (zie de twee groene banen in bovenstaande afbeelding). Op basis van de standaard plant afstand wordt de variatie van de pootafstand bepaald. In het geval van Ploegmakers Loonwerk B.V. betrof dat 37 cm op de lichte grond en 29 cm op de zwaardere grond. Telers gebruiken dezelfde hoeveelheid input maar door een betere herverdeling hiervan wordt er meer output gecreëerd.

Om het rendement van het variabel poten te bepalen worden er proefrooingen gedaan waarbij er gekeken wordt naar het gewicht in tonnen en de maatsortering. Hierbij worden de volgende aspecten met elkaar vergeleken:

Standaard pootafstand op lichte grond versus variabele pootafstand op lichte grond
Standaard pootafstand op zwaardere grond versus variabele pootafstand op zwaardere grond

Onderstaande resultaten van Ploegmakers Loonwerk B.V. laten zien dat er op de lichte grond 12 ton meer gehaald is door variabel te poten en op de zwaardere grond 5 ton meer. Het voordeel kan dus oplopen tot honderden euro’s per hectare. Ook wordt er minder ondermaat gerealiseerd wat een voordeel is, afhankelijk van de afnemer.

Ploegmakers Loonwerk B.V. beschikt ook over opbrengstmeting. Op basis van opbrengstmeting kunnen de teeltmaatregelen van het afgelopen seizoen geëvalueerd worden, en kunnen er optimalisaties voor het nieuwe seizoen doorgevoerd worden.

Over de afgelopen 5 jaar hebben wij samen met onze klanten vast kunnen stellen dat deze toepassing van precisielandbouw meer opbrengt dan de gangbare manier van poten. Ook deze praktijkcasus laat dit zien.

Benieuwd wat variabel aardappelspoten voor uw maatsortering en opbrengst kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze specialisten via onderstaande button.

Meer informatie