Voor veel landbouw- en loonbedrijven zijn brandstof- en loonkosten twee hoge kostenposten. Door een efficiënte inzet van mens en materieel is winst te behalen. Om dit mogelijk te maken en om het registratieproces van gemaakte uren en bewerkte hectares te vereenvoudigen heeft Vantage Agrometius LogMaster ontwikkeld. LogMaster is een datalogger die onder andere motordata, hectares, bewerkingstijd en gps-posities registreert. Dankzij de overzichtelijke webportal en smartphone app maakt LogMaster het plannen, monitoren, registeren en analyseren van veldwerkzaamheden eenvoudig en overzichtelijk voor zowel bedrijfsleider, planner als medewerkers. Het systeem is merkonafhankelijk en kan dus op het hele machinepark worden geïnstalleerd.

Automatische registratie

LogMaster registreert automatisch tijd, hectares, motordata (CANbus), voertuigstatus en de positie van uw trekkers en medewerkers. Door het combineren van deze gegevens met perceelsinformatie van RVO houdt het systeem automatisch bij hoeveel hectare er per perceel is bewerkt, hoe lang dit heeft geduurd of wat de voortgang van de bewerking is als deze nog gaande is. Bedrijfsleiders, planners en chauffeurs hoeven dus minimale inspanning te leveren voor het registreren van de gewerkte uren en bewerkte oppervlakte.

Efficiënt plannen, werken en analyseren

Via de webportal en smartphone app heeft u toegang tot overzichtelijke dashboards en actuele informatie van uw machinevloot. Deze geven een goed beeld van de efficiëntie en de voortgang van bewerkingen zodat u goed kunt plannen en inspelen op de situatie. Ook de medewerkers kunnen live zien waar collega’s zich bevinden, wat erg handig is voor oogstcombinaties en voor bevoorrading. Daarnaast leest LogMaster motordata uit via de CANbus, zoals toerental, brandstofverbruik, brandstofniveau, motorbelasting, urenstand en meer. Al deze gegevens worden in Google Maps weergegeven, zodat u kaarten van de bewerkte percelen krijgt met bijvoorbeeld de plaatsspecifieke motorbelasting. Interessant is ook om met de LogMaster te vergelijken welke chauffeur en trekker het zuinigst werken.

Drukregistratie verplicht

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht dat spuitmachines in Nederland zijn uitgerust met een drukregistratiesysteem. Bij de ontwikkeling van LogMaster is hiermee rekening gehouden. Met LogMaster Pro is het ook mogelijk om naast alle andere informatie de spuitdruk en de stand van de hoofdkraan te registreren. LogMaster is geïntegreerd in de portal “Taakkaart.nl”, waarmee het mogelijk is om kosteloos taakkaarten te maken op basis van satellietbeelden.