Volgens gewasbeschermingsleverancier BASF is de verwachting dat het lastig gaat worden om aan de vraag te voldoen van Stomp en Wing P in Nederland. Dit komt omdat er problemen zijn met de levering van de producten met de actieve stof Pendimethalin. Dit gaat dus grote gevolgen hebben op veel voorjaarsteelten, maar in het bijzonder uien- en bloembollentelers.

Voor de teelten waar deze actieve stof gebruikt wordt is er een oplossing om met minder middel hetzelfde effect te behalen. Dit kan door de bodemherbiciden variabel toe te dienen.

Variabel bodemherbiciden spuiten wordt gedaan op basis van de behoefte van de bodem. Hiervoor is een Veris bodemscan uitermate geschikt omdat deze verschillende bodemparameters in kaart brengt. Voor variabele bodemherbiciden zijn de bodemparameters lutum% op kleigronden belangrijk en organische stof% op zandgronden. Deze twee parameters hebben invloed hoe sterk het middel werkt.

Doordat bodemherbiciden sterker reageren op een laag lutum% en laag organische stof % kan er op deze plekken minder worden gedoseerd. Afhankelijk van de variatie zou er 20-40% minder gedoseerd kunnen worden. Dit geeft dus een besparing op middel over het gehele perceel. Een ander voordeel is dat het gewas ook minder stress heeft en minder kans op schade heeft. Dit zorgt voor een meeropbrengst op deze plekken.

In de uien zijn er al meerdere proeven geweest. Op de lichtere plekken en op plekken met minder organische stof werd er gemeten dat er als er variabel gespoten werd er meer planten/hectare stonden, ten opzichte van de standaarddosering. Dit komt omdat als er te hoog wordt gedoseerd er planten kunnen wegvallen in de uienteelt.

Voordelen variabel bodemherbiciden:

  • Een gemiddelde middelenbesparing van 13% in verschillende gewassen
  • Er is goed te besparen op bodemherbiciden zonder de onkruiddruk te verhogen
  • Er wordt een milieuwinst geboekt op het gebied van water en bodemleven
  • De middelenbesparing en de meeropbrengst wegen op tegen de kosten van de bodemscan en de taakkaart

Meer informatie, maar ook alles over andere variabele toepassingen, vindt u via onderstaande button.