Precisielandbouw in het hart van Amsterdam

Intensief gebruik
Het Museumplein wordt dagelijks door recreanten en toeristen gebruikt en daarnaast worden er regelmatig evenementen georganiseerd. Vanwege het intensieve gebruik is het van groot belang dat de grasmat in goede conditie is. Alleen dan kan het snel herstellen na evenementen en toont het mooi egaal groen. De basis van een strak, gezond gazon is een goede egale bodem.

Variatie in de bodem
Al een aantal jaren merkte de beheerder dat het gras op delen van het Museumplein structureel achter bleef ten opzichte van andere plekken. Om inzicht te krijgen in oorzaak van deze verschillen schakelde hij ons in om een bodemscan uit te voeren.Met de Veris U3 bodemscanner hebben we plaatsspecifiek diverse bodemparameters in kaart gebracht. De bodemkaarten die een scan oplevert geven inzicht in de bodemvariatie en maken een plaatsspecifieke aanpak mogelijk.

Lichte machine voor groensector
Voor het uitvoeren van bodemscans op sportvelden, golfbanen en in parken gebruiken we de Veris U3. Dit type bodemscanner kan net als zijn grotere broer de bodemtextuur, organische stof en pH meten, maar heeft een lagere capaciteit omdat de pH-meting bij stilstand gebeurd. De Veris U3 is zo’n 400 kg lichter dan een MSP3 en is gemaakt voor achter een utility voertuig of compact trekker.

Plaatsspecifieke aanpak
Door het laten uitvoeren van een Veris bodemscan door Vantage Agrometius hoopt de beheerder nieuwe inzichten te krijgen die verklaren waarom het gras op de ene plek beter groeit dan op de andere. Belangrijk voordeel van de scan is dat de aannames die de beheerder doet getoetst kunnen worden aan de hand van de bodemdata. Afhankelijk van de uitkomsten wil hij een plaatsspecifieke aanpak gaan inzetten zodat de grasmat van het Museumplein een egaler beeld geeft en op een duurzame wijze kan worden onderhouden.